Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 10 2015

skinnyone
1208 ce37
dziekan głaszcze
Reposted fromgaypreacher gaypreacher viamadamemonroe madamemonroe

May 15 2015

skinnyone
Jest już późny wtorek, a ja nadal jestem wczesnym poniedziałkiem. Czuję się jak coś, co kot przywlókł ze śmietnika
— Kurt Vonnegut

May 10 2015

skinnyone
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— Kobieca czytelnia
Reposted fromyourtitle yourtitle viamadamemonroe madamemonroe

May 04 2015

skinnyone
4974 96a8
Reposted fromfrotka frotka viakalesony-dziadka kalesony-dziadka

April 28 2015

skinnyone
3767 a51e
Reposted fromhormeza hormeza viacytaty cytaty

April 26 2015

skinnyone
Jeżeli coś do­tyka cię, znaczy: do­tyczy cię. Jeżeli­by nie do­tyczyło cię - nie do­tykałoby cię, nie zrażało, nie ob­rażało, nie drażniło, nie kuło, nie ra­niło. Jeżeli bro­nisz się, znaczy: czu­jesz się ata­kowa­ny. Jeżeli czu­jesz się ata­kowa­ny, znaczy: jes­teś cel­nie tra­fiony. Miej to na uwadze.
— Edward Stachura
Reposted fromawkwardx awkwardx viacytaty cytaty
skinnyone
6076 fcb2 500
Reposted fromssozs ssozs viatbtf tbtf
skinnyone
Prawdziwie mocni ludzie są otwarci na wszystko i wszystkich. Siła i fajność biją z ich spojrzenia, a charyzmatyczna osobowość sprawia, że nie patrzymy, w co są ubrani, czym jeżdżą i kogo mają wśród znajomych. Prawdziwie mocni ludzie mówią o swoich słabościach, też mają w torbie bałagan, tłuką czasem talerze i śpią w wygniecionej pościeli. Biorę z nich przykład. Olewam konwenanse. I tak złamałam już wszystkie! Rzeczy są po to, by cieszyć, pieniądze, by je wydawać, łóżko, by się w nim kochać, a wino, by je pić.
— P. Młynarska
Reposted frompieprzycto pieprzycto viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 18 2015

skinnyone
0375 2007
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viagwiazdeczka gwiazdeczka

April 17 2015

skinnyone
5096 8da9
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaerrortryagain errortryagain

April 16 2015

skinnyone
tumblr_nkxn8gpKij1qabgf9o1_500.gif (500×287)tumblr_nkxn8gpKij1qabgf9o2_500.gif (500×289)
Reposted frompapaja papaja via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
0324 1ff7

ekjohnston:

sassyrebelinpearls:

PLEASE

This is one of the best things that has EVER HAPPENED ON LIVE TELEVISION. You could not write this. People would say you were being too fanciful or ridiculous. The best things happen in real life.

William is forbidden, by tradition, to turn around. Harry is not. SUCH BROTHERS. MY HEART.

skinnyone
4484 f2cb 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viamadamemonroe madamemonroe

April 15 2015

skinnyone
Nie potrzebuję sypialni, żeby udowodnić swoją kobiecość. Mogę być równie atrakcyjna zupełnie ubrana, zrywając jabłka albo stojąc w deszczu.
— Audrey Hepburn
Reposted fromSabela Sabela via9-smerfnych-mysli 9-smerfnych-mysli
skinnyone
9260 9f38 500
Reposted fromkjuik kjuik viaszalony-virus szalony-virus
skinnyone
6574 a9ae
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viatbtf tbtf
skinnyone
Ignorowanie to pewna forma subtelnego „wypierdalaj” którą od czasu do czasu stosuje każdy.
skinnyone
Fa­cet który nie sza­nuje ko­biet , nie wyszedł jeszcze z pias­kowni­cy.

April 14 2015

skinnyone
8675 c93c 500
Reposted fromchceuciec chceuciec viaerrortryagain errortryagain
skinnyone
9910 69cf
Reposted fromWhiltierna Whiltierna viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl